NORDAFLORA        Home      index to fam   Soleiefamilien Ranunculaceae
Dvergsoleie
Dvergsoleie    Ranunculus pygmaeus  Wahlenb.

Deaggafiskesrássi
Dvärgranunkel
Dværg-Ranunkel
Pikkuleinikki
Dvergsóley
Pygmy Buttercup
 

Deaggafiskesrássi
Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn på ei soleie hos Plinius, ca. 70, 
pygmaeus
- Liten som en dverg

Vanlig i Troms og Finnmark

                      

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:         

05. 01 2014 Ivar Heggelund