Armeria scabra

Nordaflora     TilbakeBack -HOME   Fjærekollfamilien  Plumbaginaceae
Sibirkoll

Sibirkoll  Armeria scabra  

Synonym: Armeria maritima  ssp. scabra,   A. scabra ssp. sibirica (Turcz. ex Boiss.) Hyl., A. sibirica Turcz. ex Boiss. (ssp. sibirica)

Bajošlávkeneillet
Trift
Engelskgræs (ssp. maritima)
Laukkaneilikka (ssp. maritima)
 
Geldingahnappur Thrift  (ssp. maritima)
Gewöhnliche Grasnelke (ssp. maritima)

Armeria - Namn av uvisst opphav, kanskje keltisk. Først hos Jean Ruelle,1536,

scabra, scabrum - Ujamn, ru.

Høgde: 10-15 cm

Voksested


I fjellet fra Målselv og nordover. Blomsterhodene ca 20 med mer brede. Blekner etter hvert. På snøfattige steder på forvitrings grus og i lynghei. Kalkkrevende

 


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

2011 12  08 Ivar Heggelund