NORDAFLORA Home Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
divgaalitcearki Lappblågull Kellosinilatva Spidsbl. Jakobsstige
Fam: Fjellflokkfamilien Polemoniaceae  Slekt:Polemonium


Lappflokk  (alitgiera)  Polemonium acutiflorum Willd.  Syn: P. campanulatum (Th. Fr.) Lindm.

Eurasia og vestlige N-Amerika

Polemonium - oppkalt etter Polemon, konge i Pontos i Vesleasia, eller av gresk polemos, strid. Plantenavn hos Dioskorides, ca. 70.,
acutiflorus - Med spisse blomsterblad.


Likner fjellflokk, men bare 6 -8 par småblad og kronbladene er spisse. Høgde 30 - 80 cm.
Nordøstlig. Vokser i indre deler av Troms og Finnmark der den er nokså vanlig. Høgstaudeenger, vierkratt, flommarkskog og elvebredder.

2009. 01. 06