Antennaria vilifera

Nordaflora     TilbakeBack -HOME            Back to Index to families   Korgplantefamilien Asteraceae
Soelvkattefot

Sølvkattefot      Antennaria villifera  

Antennaria - Av latin antenna, følehorn.

villifera - lodden.

Høgde:

Fra Saltdal til Finnmark. Vokser i fjelleng, snøleier, forvitrings jord, flytejord. Hannblomster purpur røde, hunnblomster gråhvite. Rosettblad fåtallige og sølvhåret

 

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: