Nordaflora      Home     Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Lodnemyrklegg    Lodnemyrklegg  Samisk: Duottarcoalci
   Fjällspira
   Karvakuusio
   Lådden Troldurt
  
Pedicularis hirsuta L.

Navnet betyr:

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus,

hirsuta - stri lodden

Rødlisteart, status: NT, F

Nordlig unisentrisk

Høgde: 8- 14 cm

Lodnemyrklegg er vokter - art for Skjervøy kommune !

Vokser i  arktiske strøk helt opp til nordkysten av Grønnland.

Sjelden, men kan lokalt opptre i store mengder i Troms

Lodnemyrklegg vokser på kalde, våte snøleier, fjellenger, flytejord, heier og fuktig grus i fjellet i Nord-Skandinavia. Fra Rana til Hammerfest, og tilsvarende på svensk/ finsk side av grensen. Dette er de eneste forekomstene i fastlands-Europa bortsett fra nordøst i Sibir, Russland.

Arten vokser ellers på Svalbard, Grønland og i nordøst-Canada.

Utbredelseskart