NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Lappdunört Turjanhorsma Laplands-Dunurt
Mjølkefamilien Onagraceae
Lappmjølke, Læstadiusmjølke  Epilobium laestadii Kytöv.

Epilobium - Av gresk epi, på eller over, lobon, skulpe, og ion, fiol. navn på melke hos Conrad Gesner, 1545,
laestadii - Etter den svenske predikanten og botanikeren Lars Levi Læstadius (1800-1861).

Vokser på kalkrik grunn ved kilder,  myr og myrkanter. Nordlig, sjelden, men utbredelsen er lite kjent.


Høgde: 10- 30 cm

Dato: 23. 08. 2009
Voksested: Nordreisa, Ansamukka
Høgde o. h: 100 m


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
         

  
2009. 06. 22