NORDAFLORA      Home         Index to families   Snellefamilien    Equisetaceae
Elvesnelle   Elvesnelle   Equisetum fluviatile

Synonym: E. limosum L.

Cáhcehoašša (easki)
Sjöfräken
Dynd-Padderok
Järvikorte
Tjarnelfting, Fergin
Water Horsetail
Teich-Schachtelhalm
 


Equisetum
- Av latin equus, hest, og seta, tagl. navn på åkersnelle hos
Plinius, d. 79,
fluviatile - Som veks i elver.

Høgde 30-120 cm


Equisetum fluviatile. Arten er vanlig i vannkanter og pøler. Lager av og til "sivbelter" i vann.

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h:      

Arter som ligner: Myrsnelle
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

2008 Ivar Heggelund