Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families Blærerotfamilien Lentibulariaceae
Dvergtettegras      Pinguicula villosa

 Deaggavuodjalasta
Dvärgtätört
Lådden Vibefedt
Karvayökönlehti

Navnet betyr:
Pinguicula - Diminutiv av latin pinguis, fet, navn på tettegras hos Conrad Gesner, 1541.
villosa - mjukhåra.
Høgde: 2- 8cm


Nye lokaliteter for dvergtettegras Pinguicula villosa funnet i Nordreisa.
Fra tidligere var dvergtettegras bare kjent fra 3 voksesteder i kommunen. Sommeren 2008 ble det oppdaget store mengder av arten over et flere kilometer stort område i Reisadalen. Funnstedene ligger mellom 350- 450 meter over havet mellom Buntadalen og Caravarri

Dvergtettegras er ganske sjelden i T&F og vanskelig å oppdaga dersom den ikke har blomst eller kapsel.
Vokser på tuer av rusttorvmose.

Sted: Caravarri
Høgde over havet: 400m


I Norge vokser 3 arter tettegras, vanlig tettegras, fjelltettegras og dvergtettegras. Det siste er veldig sjeldent.
Tettegras har vært brukt til å bleike og farge hår. Bladene kan også legges i vann som så brukes til hårvask for å beskytte mot lus, og for å fremme hårveksten! Det viktigste bruksområdet har likevel vært innen melkeproduksjon. Før pasteuriseringa og kjøleteknikken gjorde det mulig å forlenge holdbarheta på melk, var det bare syrnet melk som kunne lagres over lengre tid. 10-15 rosetter av tettegras ble lagt i ei bøtte og spennevarm melk ble hellet over. Etter et par døgn er det blitt en frisk og litt seig surmelk. En teskje av denne tettekulturen kunne så smitte nye bøtter med melk for syrning. Tettegras kan også brukes i stedet for osteløype til framstilling av ost. Ett annet navn på tettegras er ”melkekors”