Draba alpina
Nordaflora     Home               Index to families   Korsblomstfamilien Brassicaceae

Gullrublom    Draba alpina 

Gollegazzabadvi
Gulldraba
Alpe-draba
Kultakynsimö
Fjallavorblóm
 
Alpine Whitlowgrass


Draba - Av gresk drabe, skarp eller beisk, brennande. navn på honningkarse hos Dioskorides, år 70,
alpina - som vokser til fjells

Høgde: 2 - 10 cm

Sjelden, men lokalt rikelig i de indre fjellstrøk i Troms.

Vokser på fuktig, kalkrik jord i fjellet, snøleier, berghyller, reinroseheier og flytjord

Dato:                        
Funnsted  Loapmi          
Høgde o. h:  900 m         

Arter som ligner: Bleikrublom og  dvergrublom


Skillekarakterer: Bleikrublom har annen behåring og bredere kronblad som  bleikner tidlig.

Dvergrublom er mindre og snau.


Andre arter på bildet: Rødsildre