NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Bihcoslukti Gölstarr Kurmitsansara Elv-Star Mountain Bladder-sedge
Starrfamilien  Cyperaceae

Vierstarr   Carex stenolepis Less. 

Synonym: C. grahamii Boott, C. vesicaria L. var. alpigena Fr.


Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.

stenolepis - Med smale skjell.


 

Myr, bekker, fuktig vierkratt. Nøytral til kalk. mindre vanlig og ujevnt spredt. Vokser i den subalpine og lavalpine sone.

Høgde: 30- 60 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
           
2009. 06. 22