NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
  Gieddeguppolsuoidni Fjällkavle
Grasfamilien Poaceae


Finnmarksreverumpe Alopecurus pratensis L.   ssp. alpestris (Wahlenb.) Selander    , 


Alopecurus - Av gresk alopex, rev, og ura, rumpe. Plantenavn hos Theofrast, 300 f.Kr.
pratensis - som veks i enga.
alpestris- som veks i fjellet.

Akset kortere enn hos engreverumpe 2- 4 cm. Nordøstlig utbredelse. Vokser i Øst- Finnmark


Høgde: 20- 50 cm

Dato: 21. 08. 2009
Voksested: Båtsfjord, Sandfjorddalen
Høgde o. h: 100 m


Arter som ligner: Engreverumpe
Andre arter på bildet:
         
2009. 06. 22