Nordaflora      Home       Index to families Ormetungefamilien Ophioglossaceae     Marinøkkelslekta 
Høstmarinøkkel  
Høstmarinøkkel    Botrychium multifidum  S.G. Gmelin
Höstlåsbräken Ahonoidanlukko  Stilk-Månerude     Vielteilige Mondraute
 Botrychium - Diminutiv av gresk botrychos, drueklase, multifidus - Med mange flikker
Boreal / eurasian
Svært sjelden og rødlistet:  VU A4bc Den virtuelle floran
Wikipedia
    
Oftest to sterile bladplater som er vintergrønne. Gressbakke og eng på sandjord, strandenger veikanter. Liker kulturpåvirket mark.
Marinøkler er flerårige, snaue og relativt små, (inntil 30 cm) de har en grønn bladplate som er steril, og en sporeaks-del som er gulaktig eller gulgrønn. Tverrsprekker i sporehusene sørger for at de åpnes og sprer sporene etter blomstringen.Høgde: 10 - 30 cm
Sted: Sappen
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet                                      Om marinøkler