NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Gottebiellu Toppklocka Peurankello Nøgleblomstret Klokke Clustered Bellflower Knäuel-Glockenblume

Klokkefamilien Campanulaceae


Toppklokke   Campanula glomerata L.

Campanula - Diminutiv av latin campana, klokke. Navn på klokke-artar hos Leonhard Fuchs, 1542,
glomerata - Nøsteforma.Noen få funn rundt Tromsø og i øst Finnmark. Forvillet fra hager.


Høgde: 15 - 30 cm
Dato: 2007
Voksested: Nordreisa, Hamneidet, blant vierkratt og bjørk i fuktig skog. Ca 100 m fra nærmeste hus. Flere planter.

Høgde o. h: 7 m
Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
         
2011. 12. 06