NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Eanafiskesrássi Jordranunkel Pohjanleinikki Trefliget Ranunkel Sefbrúða
Soleiefamilien Ranunculaceae

Setersoleie 
 Ranunculus hyperboreus Rottb.

Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn på ei soleie hos Plinius, ca. 70
hyperboreus - svært nordlig.


 

Vokser på våte steder, pøler, overrislet mark, grøfter. Ganske sjelden

Høgde: 3- 6 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
         

 
2009. 06. 22