Nordaflora      Home       Index to families   Mjølkefamilien Onagraceae
  Krattmjølke      Epilobium montanum

Synonym: E. hypericifolium Tausch.

Rohtohorbmá
Bergdunört
Glat Dueurt
Lehtohorsma
Urðadúnurt
Broad-leaved Willowherb
Berg-Weidenröschen


Navnet betyr:
Epilobium - Av gresk epi, på eller over, lobon, skulpe, og ion, fiol. navn på melke hos Conrad Gesner, 1545,
montanum - Som veks i fjellet.


Vanlig


Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet