NORDAFLORA        HOME   Orkidéfamilien Orchidaceae
Lappmarihand  
Lappmarihand    Dactylorhiza lapponica  (Laest. ex Hartm.) Soó
 
 Oarjeseakkageapman
Lappnycklar
Laplands-Gøgeurt
Lapinkaitakämmekkä
 
Lapland Marsh-orchid
 

Synonym: D. pseudocordigera (Neuman) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. urvifolia (F. Nyl.) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó, D. traunsteineri traunsteineri (Saut.) Soó var. blyttii (Rchb. f.) Soó, Orchis lapponica Laest. ex. Hartm.


Dactylorhiza - Av gresk daktylos, finger, og rhiz, rot. Orchis-artar med handflikker knollar høs Sergej Nevski, 1937, til erstatning for Dactylorchis.
lapponica
fra Lappland (Nord-Fennoskandia).

Tilbake i tid og under sørligere himmelstrøk ble alle orkidéer betraktet som afrodisiakum. Rota ble tørket og malt til ”saleppulver”. Oppskriften på en god elskovsdrikk er lett å huske: Saleppulver røres ut i varm melk og krydres med ingefær. I Norge har slik bruk neppe vært særlig vanlig, men orkideene regnes av mange som en litt fornem plantefamilie.

Alle orkidéer i Norge er fredet!

Høgde:  12-25 cmVoksested :  Rikmyr . kalkrik grunn

Dato:                        
Funnsted    Nordreisa, Gjøvarden        
Høgde o. h:        60 m   

Arter som ligner: Flekkmarihand
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Myrfiol, harerug

    Neste bilde