NORDAFLORA      Home                Index to families   Soleiefamilien Ranunculaceae
  Kvitveis, Kvitsymre  Anemone nemorosa  L

Synonym: Anemonoides nemorosa (L.) Holub
Vilgesnásti
Vitsippa
Hvid Anemone
Valkovuokko
 
Wood Anemone
Busch-Windröschen


Anemone
- Noen sier av gresk anemos, vind. Andre sier at navnet er et korrumpert gresk låneord fra semittisk, av ei blodrød Anemone coronaria (eller Adonis),
nemorosus - Som veks i lunder

Dato:  30. 05. 07         
Voksested:  Ved en sti mellom bilvegen og elva i skog av older (gråor)  nær elvebredden (Rotsundelva)     
Høgde o. h:  Ca 3 m    


 Ny lokalitet for kvitveis i Rotsundelv, Nordreisa.

Kvitveis vokser hist og her nord til Vadsø i Finnmark. Arten er mest trulig innført i de to nordligste fylkene, men mange steder har den "rømt" ut av bebyggelsen.

Den 28 mai 2007 kom jeg uventa på en ca 1,5 m2 stor bestand av kvitveis nær bredden av Rotsundelva. Lokaliteten er kjent fra ca 10 år tilbake, G. Mathisen pers. medd, men var da en liten flekk, kanskje bare ei rot. Den ligger ca 100 m fra nærmeste bolighus. Nærmeste kjente voksesteder for arten er Skjervøy og Storslett (Loppevoll)