Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families Sildrefamilien Saxifragaceae
Myrsildre  
Myrsildre Saxifraga hirculus
Myrbräcka Lettorikko Gul Stenbræk   Gullbrá Marsh Saxifrage Moor-Steinbrech
Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410.
Hirculus - Diminutiv av latin hircus, bukk. Plantenavn hos Plinius, d. 79.
                                     
   Nordlig unisentrisk,  hemiarctic - arctic, montane circumpolar
Rødlistet
I ,§,EN,A4c;B2ab(i,ii,iii)
Den virtuelle floran
Wikipedia
    
Sjelden, rødlistet art som vokser på kalkrike myrer i indre strøk av T&F.


Høgde:
Sted: Suolovombi
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet