Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families   Småburknefamilien Aspleniaceae
   Olavsskjegg
   Gaffelbräken
   Liuskaraunioinen
   Nordisk Radeløv
   Forked Spleenwort
   Nördlicher
Asplenium septentrionale

Navnet betyr:
Asplenium - Gresk asplenon, av a, ikke, og splen, milt. Navn på en medisinplante hos Vitruvius, f.Kr.
septentrionale - Nordlig.

Sjelden. Vintergrønne, gaffeldelte blad med noen få flikker og enkelte tenner i spissen. Sporehopene dekker tilslutt hele undersida av bladflikkene. Spredt og sjelden i nord.

En nyoppdaget rik forekomst i Oksfjord, 1998, (O. I. Solbakken 2002)

Høgde: 250 m
Sted:    Oksfjord
Høgde over havet:
Dato: 03.09.07 
Neste bilde


Utbredelseskart