Nordaflora      Home       Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae

 

   Vanlig myrklegg, nordlig    Samisk:  Jeaggecoalci
   Kärrspira,  nordspira (ssp. borealis),
   Pohjanluhtakuusio  
   Eng-Troldurt (ssp. palustris)
   Marsh Lousewort  (ssp. palustris)
   Sumpf-Läusekraut  (ssp. palustris)
Pedicularis palustris L.

Navnet betyr:

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus,

palustris - Som hører til på myrene.


Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart