NORDAFLORA      Home

Tjønnaksfamilien
Potamogetonaceae

Nøkketjønnaks
   Potamogeton praelongus Wulfen
Guhkesvihti
Långnate
Langbladet Vandaks
Pitkälehtivita
Langnykra
Long-stalked Pondweed
Langblättriges Laichkraut

Potamogeton - Av gresk potamos, elv, og geton, granne. Navn på en vassplante hos Dioskorides, ca. 70,
praelongus - Svært lang.

Høgde: 50 - 250 cm

Spredt og mest vanlig på indre strøk i Troms og Finnmark

Blir svær når den vokser på djupt vann, den avbildede over 2 m.                     Pic 2

Dato:           
Voksested: Nordreisa  Lindovara         
Høgde o. h: