NORDAFLORA      Home       Index to families   Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
  Småtjønnaks         Potamogeton berchtoldii Fieber

Synonym: P. pusillus auct.
Unnavihti
Gropnate
Liden Vandaks
Pikkuvita
Smánykra
Small Pondweed
Kleines Laichkraut


Potamogeton - Av gresk potamos, elv, og geton, granne. Navn på en vassplante hos Dioskorides, ca. 70, berchtoldii - Etter den tsjekkiske botanikeren og filantropen Bedrich von Berchtold (1781-1876).

Den virtuelle floran

Høgde: 10 - 60 cm

Ganske sjelden og spredt i hele landet

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h:      


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: