Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families   Småburknefamilien Aspleniaceae
     Murburkne
   Murruta
   Seinäraunioinen
   Murrude
   Wall-rue
   Mauerraute
Asplenium ruta- muraria L

Navnet betyr:
Asplenium - Gresk asplenon, av a, ikke, og splen, milt. Navn på en medisinplante hos Vitruvius, f.Kr.
Ruta-muraria - sammensatt av Ruta og latin murus, mur. Plantenavn hos Otto Brunfels, 1536.

Liten kalkkrevende bregne som vokser i bergsprekker (og mursprekker ), på berghyller og  forvitringsgrus. Få og ujevnt spredte lokaliteter over det meste av landet, nord til Lebesby i Finnmark. Meget sjelden art

Bildet er fra Uløy i Troms, hvor den ble funnet av O. I. Solbakken i 2002.

Utbredelseskart