NORDAFLORA        HOME            BACK  to Index to families Søterotfamilien Gentianaceae
Fjøresøte     Gentianella detonsa

 

 

 

Gentianella - Diminutiv av Gentiana. Navn på etårige sateartar hos Migjenhias Lobelius, 1576.

detonsa - Avskoren.

Høgde:  10 - 20 cm

Voksested

Vokser på strandeng i Nord Norge fra Sømna til Aust Finnmark

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet