NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     .....   Blodnäva     Verikurjenpolvi      Blodrød Storkenæb   Bloody Crane's-bill       Blutroter Storchschnabel

Storkenebbfamilien Geraniaceae
Blodstorkenebb Geranium sanguineum L.Geranium - Gresk geranion, diminutiv av geranos, trane. Navn på storkenebb hos Dioskorides og Plinius, ca. 7o.

sanguineum - blodrød.Flerårig plante som kan bli 15-60 cm høy, med mellomstore, intenst rosarøde blomster og sterkt flikete blader.

Blomstene sitter enkeltvis på lange stilker.

Blodstorkenebb er ganske vanlig på ytre strøk av Østlandet og i kyst- og fjordstrøk til Fusa i Hordaland. Vokser på tørrbakker, berg og i varme skogkanter.Liknende arter:
Tranehals Erodium cicutarium
Engstorkeneb Geranium pratense
Stankstorkenebb Geranium robertianum
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum


19.08. 2017


  
Foto: Ivar Heggelund