NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     ----   Ängsnäva     Kyläkurjenpolvi      Eng-Storkenæb       Meadow Crane's-bill    Wiesen-Storchschnabel


Storkenebbfamilien Geraniaceae


Engstorkenebb Geranium pratense L.

   

Geranium - Gresk geranion, diminutiv av geranos, trane. Navn på storkenebb hos Dioskorides og Plinius, ca. 7o.

pratense - som veks i enga


Planta blir normalt 30-70 cm høy, og er flerårig. Blomstene er blant de største av de som vokser vilt i Norge, og er fra tre til fire cm brede. Den nedre delen av kronbladene er hårete i kanten, mens bladflaten snau. Delfruktene er hårete.

Vokser på eng og beitemark, tangvoll, grusstrand, og som ugras i veikanter og kulturmark. Høydegrensen er på 420 moh i Sel kommune. Man finner den oftest på næringsrike steder på Østlandet og Sørvest-landet, mens sjeldenere lenger nord på Vestlandet. Fra Nordmøre er den relativt vanlig igjen nord til Steinkjer. Mens det er få funn fra Steinkjer til Tromsø.

Liknende arter:
Tranehals Erodium cicutarium 
Stankstorkenebb Geranium robertianum
Blodstorkenebb Geranium sanguineum
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum19.08. 2017   

Foto: Ivar Heggelund