NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv  Wikipedia
      Bealdolottenjunni    Skatnäva     Peltokurjennokka      Hejrenæb   Hegranef     Common Stork's-bill      Gewöhnlicher Reiherschnabel     

Storkenebbfamilien Geraniaceae
Tranehalsslekta Erodium


 

  

Tranehals Erodium cicutarium (L.) L
Synonym: E. danicum K. Larsen

Erodium - Av gresk erodios, hegre.
cicutarius - som ligner Cicuta


Eneste art i tranehalsslekta som finnes i Norge. Tranehals ligner mye på storkenebb-arter men skiller seg fra disse bl.a. på at kronbladene ikke er innskårne i toppen og at blomsten kun har fem fertile pollenbærere.

Tranehals er en ettårig plante med knebøyd, ofte liggende stengel som normalt er mellom 5 og 40 cm høg.

Arten er vanligst i sørøst. Den er mindre vanlig i kyststrøk, i Trøndelag og i Nord-Norge, men er funnet helt nord til Porsanger.17.08.2017
 

Foto: Ivar Heggelund