NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
       Stinknäva     Haisukurjenpolvi      Stinkende Storkenæb        Herb-Robert    Stinkender Storchschnabel


Storkenebbfamilien GeraniaceaeStankstorkenebb, Urakatt Geranium robertianum L.

Synonym: G. robertianum L. ssp. maritimum (Bab.) H. G. Baker


Geranium - Gresk geranion, diminutiv av geranos, trane. Navn på storkenebb hos Dioskorides og Plinius, ca. 7o.

robertianum - etter den hellige Robert


Flerårig plante som er ca 10-25 cm høy, med små, rosarøde blomster og sterkt flikete blader. Navnet hentyder til den ubehagelige lukten som planten avgir.

Stankstorkenebb har rød, hårete stilk og sterkt flikete blader. Et godt kjennetegn er de tre hvite strekene på hvert kronblad.

Vokser i skoger, hekker, kratt, murer og fjell og tåler mye skygge Stankstorkenebb finnes langs hele kysten opp til Troms.

Liknende arter:
Tranehals Erodium cicutarium
Engstorkeneb Geranium pratense
Blodstorkenebb Geranium sanguineum
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum

18.08. 2017  

Foto: Ivar Heggelund