Planter med tilknytning til Lars Levi Laestadius

Nomenklaturen (navnsettinga) i botanikken er stadig i forandring slik at hvilke arter Laestadius staar
som autor for vil variere med tida og med forfatteren. En liste som hovedsakelig er basert paa Lid's flora 84, kan se slik ut:

Arter hvor Laestadius er autor (opphavsmann):

Hovedarter:
Smalstarr Carex parallela (Laest)  Sommerfelt.
Nordlandsroerkvein Calamagrostis chalybaea (Laest) Fr.
Lappmarihand Dactylorhzica lopponica (Laest) Hartm.
Fjellpiggknopp Sparganium hyperboreum Laest
Snoefrytle Luzula arctica Blytt, syn. L. nivalis (Laest)

Underarter, former, varieteer og hybrider
Jervbaer Rubus arcticus ssp. castoreus (Laest)  Hybrid av tegebaer og aakerbaer          
Bergjunker Saxifraga aizoon var. glabrata (Laest) Hyl.   
Lappstarr Carex  lapponica O.F. Lang., (C. canescens var. subloliacea,(Laest)         
Strengstarr Carex chordorriza var. sphagnicola (Laest)
Saftstjerneblom Stellaria crassifolia Ehrh., var. paludosa (Laest)  NB! Linken viser hovedarten
Lappveronika Veronica tenella All., V. borealis (Laest)  
Mjukkattefot Lycopodium clavatum L., var. lagopus, (Laest)
Dvergvassoleie Ranunculus tricophyllus Chaix, ssp. eradicatus (Laest)
Hengegras Arcthophila fulva Anderss., var. pendulina (Laest)   
 
 Planter som har annen autor, men er tilegnet Lars Levi Laestadius:
 
Laestadiusvalmue, Papaver laestadianum, Nordh.   
Laestadiusmjoelke, Epilobium laestadii, Kytv.

Laestadia, Planteslekt,  (fjellplanter i sør Amerika og Vestindia )

Slekta har 5 arter:   Laestadia muscicolia, - L. rupestris, - L. pinifolia, - L. costaricensis, - L. lechleri

 

Vil du lese mer om dette emne anbefales linkene nedenfor:

Botanikeren Lars Levi Laestadius av Alfred Granmo

Lars Levi Laestadius - en av Nordkalottens fraemste botanikere - av Klaus Hoeyland