NORDAFLORA        Home      index to fam   Starrfamilien Cyperaceae
Smalstarr
Smalstarr Carex parallela (Laest) Sommerf.

Synonym: C. dioica L. var. parallela Laest.
Seakkalukti
Lappstarr
Smal Star
Soukkasara
 
 
 


Mindre vanlig, vokser på næringsrike myrer, myrkanter, gressmark, fuktig dryashei og overrislet grusmark.

Dato: 1989                      

Kommune:  Nordreisa, Gjøvarden     
Høgde o. h:   70 m        

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund