NORDAFLORA Starrfamilien Cyperaceae

Strengstarr

Carex chordorrhiza var. spagnicola (Laestadius)

Denne varianten av strengstarr som ligner paa buestarr Carex maritima, ble foerst beskrevet av Laestadius