Huldreblom  Epipogium aphyllum  Sw    VU
Vuovdeeamit
Skogsfru     
Knælæbe      
Metsänemä      
Ghost orchid      
Widerbart
Orkidéfamilien Orchidaceae 

Epipogium - Av gresk epi, på, og pogon, skjegg.
aphyllum - Uten blad.

 

Planten er klorofyllfattig og lever saprofytisk i symbiose med sopper. Huldreblom er ofte betegnet som en gåtefull plante, idet den kan hvile i årevis i sitt underjordiske stadium, for så helt uventet å synliggjøre seg i all sin prakt. Ikke ulikt huldra?
Fordi planten bare i liten grad bruker sollyset for å vokse, er den bleik og klorofyllfattig og står gjerne litt skyggefullt plassert. Huldreblomen er meget sjelden og de lokalitetene som er kjente blir ofte oppsøkt av fotografer og nyssgjerrige. Alle orkidéer i Norge er fredet!

Tilbake i tid og under sørligere himmelstrøk ble alle orkidéer betraktet som afrodisiakum. Rota ble tørket og malt til ”saleppulver”. Oppskriften på en god elskovsdrikk er lett å huske: Saleppulver røres ut i varm melk og krydres med ingefær. I Norge har slik bruk neppe vært særlig vanlig, men orkideene regnes av mange som en litt fornem plantefamilie.

Litteratur:

Heggelund I. 2007: Nytt funn av huldreblom (Epipogium aphyllum )i Nordreisa (Troms): Polarflokken 30 (2) Tromsø
Rik forekomst av huldreblom ved Nedrefoss

Rik forekomst av huldreblom ved Nedrefoss           

Lundefjellet ved Storslett  04.08. 2006, Stein Erik  Lunde

Saraelv, 2008,  Stein Erik Lunde