NORDAFLORA
Velkommen til plantefoto-arkivet Nordaflora! Sida er en nettflora med vekt på nordlige arter. De fleste artene på Nordkalotten er allerede lagt inn i herbariet. Bildekvaliteten er redusert for å lette nedlastinga. Bilder med høgre oppløsning kan skaffes. Nedlasting er bare tillatt for non-profitable bruk
Welcome to Nordaflora. This page is a photo herbarium with species from northern Scandinavia.


               
Floraen på Nordkalotten er eksotisk og særpreget. Her kan du se planter som du ikke vil finne andre steder i Vest- Europa. Det skyldes innslaget av østlige arter som kommer inn fra tundra og taiga, og de arktiske artene hvorav enkelte har sin sørgrense lengst nord i Norge.