Artikkler - Articles

 
Floraen i noen delområder av Reisa Nasjonalpark

Floraen i noen verneområder i Nord-Troms

 

Hybrid: Grønnkurle x marihand
Hybrid: Brudespore x marihand
Marinøkler
Læstadiusvalmuen
Planteslekta LAESTADIA
Planter med tilknytning til Lars Levi Læstadius
Botanikeren Lars Levi Læstadius av Alfred Granmo
Botanikeren Lars Levi Læstadius En av Nordkalottens første botanikere av Klaus Høiland

Lokalt smånytt fra Nord- Troms

Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Rotsund
Les mer


"Nyoppdaget" blomsterfjell i Reisadalen
Les mer
Ny art for Troms fylke
Les mer

Ny sibirnattfiol forekomst i Nordreisa
Les mer
Kløftstarr
Carex holostoma funnet i Signaldalen
Les mer
Ny lokalitet for huldreblom
Epipogium aphyllum funnet i Alta
Les mer
Nytt funn av olavsskjegg Asplenium septentrionale i Nordreisa.
Les mer

Ny lett tilgjengelig forekomst av fjellsolblom
Les mer

Marisko  Cypripedium calceolus  funnet i Reisadalen, mer enn 60 eksemplarer
Les mer  
En usedvanlig rik lokalitet for huldreblom Epipogium aphyllum
Les mer
Crepis multicaulis- mer enn 1000 eksemplarer
Les mer...
To nye lokaliteter for småjonsokblom i Reisadalen, 5 og 6 funn i Nordreisa.
Les mer
Merkelig starrforekomst i Pilteridalen i Rotsundelv 
Les mer
NY HULDREBLOM forekomst funnet ved Saraelv i Reisadalen!
Les mer
Store mengder av dvergtettegras Pinguiqula villosa funnet på nye lokaliteter i Reisadalen
Les mer
Ny lokalitet for Kvitveis Anemone nemorosa i Rotsundelv
Les mer..
Huldreblomen blomstret igjen i 2007 ved Storslett 
Les mer.
Huldreblomen Epipogium aphyllum dukket opp igjen i Nordreisa i 2006, etter 26 år. Den var sist sett i 1980 ved Voumadakka.
Les mer...    
Gulblomstret jøkularve Sagina nivalis
Les mer...