Røde blomster - Red flowers
Fjellsmelle Fjelltjæreblom Åkerbær
Blå - blue

Gule - yellow

Hvite - white