Nordaflora

Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Rotsund

Den sjeldne arten huldreblom har siden 1961 blitt funnet flere steder i Reisadalen. Et hvert nytt voksested er en berikelse for floraen i Nord Troms. I det siste kan en nesten si, (litt flåsete),  at arten har dukket opp i hytt og pine i dette området. Spesielt har Stein Erik Lunde til vane å riste huldreblom ut av ermet.

 

Siste skudd på huldre- stammen er Rotsund. Her ble arten oppdaget av Stein Erik Lunde i september, 2012. Lokaliteten ligger i ei skogli nær E6 i vesthellinga av Kristianfjellet litt mindre enn 1 km fra kommunegrensa til Kåfjord. Høgda over havet er ca 60 m.


Funn av huldreblom i Nordreisa

 1 Naustneset ved Nedrefoss, 04.08. 1961, Nils Hylander.

2 Mellon Naustneset og Nedrefoss, 01.08. 1963, Finn Wischmann.

3 Voumadakka, elveør 18.08.1963, Eilif Nilsen, Hanne G. Nilsen og Liv Mølster.

4 Javreoaivvit, august 1968, Magne Elvestad og Olav Skifte

5 Mellom Javreoaivvit og Sappen 15.09.1968, Hartvig Sætra.

6 Alatorni, 1979, Hartvig Sætra møtte en student som hadde funnet huldreblom ved Alatorni.

7 Nedrefoss i lia ovafor hytta, august 1996, Jon Austerheim

8 Lundefjellet ved Storslett  04.08. 2006, Stein Erik  Lunde

9 Saraelv, 2008,  Stein Erik Lunde

10 Rotsund, 04.09.2012, Stein Erik Lunde


Huldreblom er ofte omtalt som en gåtefull plante. Røttene samler næring gjennom sitt samspill med jordsoppene, og planten kan derfor skjule seg i årevis i ett underjordisk stadium. En vakker dag, gjerne i første halvdel av august, kan den så helt uventet synliggjøre seg i all sin prakt. Akkurat slik huldra en sjelden gang dukker opp fra det underjordiske?

22.09.2012  Ivar Heggelund

Fordi planten bare i liten grad bruker sollyset for å vokse, er den bleik og klorofyllfattig og står gjerne litt skyggefullt plassert. Huldreblomen er meget sjelden og de lokalitetene som er kjente blir ofte oppsøkt av fotografer og nyssgjerrige.