NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae               Den virtuelle floran
Myrsildre Myrsildre Saxifraga hirculus


 
Jeaggenarti
Myrbräcka
Gul Stenbræk
Lettorikko
Gullbrá
Marsh Saxifrage
 Moor-Steinbrech


Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410.
Hirculus - Diminutiv av latin hircus, bukk. Plantenavn hos Plinius, d. 79.

Nordlig unisentrisk,  hemiarctic - arctic, montane circumpolar
Rødlistet:  ,§,EN,A4c;B2ab(i,ii,iii)

Sjelden, rødlistet art som vokser på kalkrike myrer i indre strøk av T&F.

Dato:                       

Kommune: Kautokeino
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund