NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
šállja Sälg Raita Seljepil Goat Willow Sal-Weide
 
Vierfamilien Salicaceae

Selje   Salix caprea L.

Salix - Latinsk navn på vier og pil hos Cato, d. 149 f.Kr. 
Caprea - Av latin caprea, geit.
 

Selje er en busk eller et tre i pilefamilien. Den blomstrer tidlig på våren, med hann- og hunnrakler på adskilte trær. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Egnet til "fløyte bruk" i sevjetida. De gule, lodne hannraklene kalles ofte for «gåsunger». Veden er egnet til sløyd og til brensel. Brukes en del som energiskog i Sverige.
Barken var tidligere brukt til impregnering av tauverk og fiskegarn.

Selje vokser best på tørr eller litt fuktig, sandholdig eller kalkholdig leirjord. Den er vanlig nord til Hammerfest.


Selje, hanntre i blomst.

Høgde: inntil 20m og inntil 40 cm tykk.

Dato:          20.05. 2008. 
Voksested: Tromsø: Tromsøya: Bjørnøygata
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
      Salix caprea hunnplante    Salix caprea hanntre i blomst
Brukes ved hodepine, virker febernedsettende     Selja og vierartene er brukt som medisinplanter og virkestoffene er Salicin, salisylsyre og c vitamin
       
2009. 03. 22