NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
šállja Sälg Raita Seljepil Goat Willow Sal-Weide
 
Vierfamilien Salicaceae

Selje   Salix caprea L.

Salix - Latinsk navn på vier og pil hos Cato, d. 149 f.Kr. 
Caprea - Av latin caprea, geit.
 

Selje er en busk eller et tre i pilefamilien. Den blomstrer tidlig på våren, med hann- og hunnrakler på adskilte trær. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Egnet til "fløyte bruk" i sevjetida. De gule, lodne hannraklene kalles ofte for «gåsunger». Veden er egnet til sløyd og til brensel. Brukes en del som energiskog i Sverige.
Barken var tidligere brukt til impregnering av tauverk og fiskegarn.

Selje vokser best på tørr eller litt fuktig, sandholdig eller kalkholdig leirjord. Den er vanlig nord til Hammerfest.


Selje, hannplante.

Høgde: inntil 20m og inntil 40 cm tykk.

Dato:          25.05. 2008. 
Voksested: Tromsø: Tromsøya: Hamna
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
      Salix caprea hunnplante    Salix caprea hanntre i blomst
2009. 03. 22