NordafloraNytt funn av olavsskjegg
Asplenium septentrionale i Nordreisa.

Forekomster av olavsskjegg er sjeldne, særlig i nord.

I Troms ligger de fleste (8) voksestedene fra Senja og vestover. I midt- og nordfylke er det tilsammen 3 lokaliteter, Karlsøy, Haukøy (i Skjervøy) og Nordreisa, i følge Engelskjøn & Skifte 1995.
Nordgrensen for arten ligger i Børselv i Finnmark

Den ”klassiske” lokaliteten i Nordreisa ligger i Fahttavarri og ble oppdaget av Yngvar Mejland i 1932. Den er senere ikke gjennfunnet.

I 1998 fant Ole Isak Solbakken en stor forekomst i Cearretgaisa i Oksfjord.
I 2012 fant Stein Erik Lunde olavsskjegg i Lundefjellet nær Storslett, slik at det nå er til sammen 3 lokaliteter  i dette område.

Bilde: Olavsskjegg i Lundefjellet.24.09.2012
Ivar Heggelund