Nordaflora ix Argentina anserina

Nordaflora     TilbakeBack -HOME               Rosefamilien  Rosaceae
Gaasemure

Gåsemure      Argentina anserina syn. Potentilla anserina 

Gieddesuorbmarássi
Gåsört
Gåse-Potentil
Ketohanhikki
 Tagamura
Silverweed
 Gänse-Fingerkraut

Argentina - avledet fra latin argentum, sølv.

anserina - Av latin anser, gås.


Vanlig

Lignende art: Eskimomure

 Next