Nordaflora     TilbakeBack -HOME               Rosefamilien  Rosaceae
Gåsemure

Gåsemure   Argentina anserina syn. Potentilla anserina 

Gieddesuorbmarássi
Gåsört
Gåse-Potentil
Ketohanhikki
 Tagamura
Silverweed
 Gänse-Fingerkraut

Potentilla - Av latin potentia, makt eller kraft. Navn på gåsemure hos Leonhard Fuchs, 1542.

Argentina - avledet fra latin argentum, sølv.

anserina - Av latin anser, gås.


Vanlig

Next