NORDAFLORA   Ivar Heggelund

Velkommen til plantefoto-arkivet Nordaflora, med vekt på arter fra Nordkalotten. Bildekvaliteten er redusert for å lette nedlastinga.
Welcome to Nordaflora. This page is a photo herbarium with species from northern Scandinavia.

Noen arter du kan finne "nordpå"
Papaver laestadianum  Pedicularis flammea  Polemonium boreale  Tephroseris integrifolia  Crepis multicaulis  Hippuris tetraphylla  Diantus superbus  Braya purpurascens  

"Floraen på Nordkalotten er eksotisk og særpreget. Her kan du se planter som du ikke vil finne andre steder i Vest- Europa. Det skyldes innslaget av østlige arter som kommer inn fra tundra og taiga, og de arktiske artene hvorav enkelte har sin sørgrense lengst nord i Norge"

Alle artene etter familieLokalt flora-nyttRødlistede arter

Sist innlagte bilder

Nordaflora 2Ny webside: NORDAFLORA 2 fungerer bedre på mobiltelefon. Den inneholder i tillegg endel bilder av fugler, dyr m.m. som en "bifangst" fra turer i skog og mark. Sida er under utvikling
New website: NORDAFLORA 2 works better on mobile phone. It also contains some pictures of birds, animals and more


NB! Denne web-sida er under omarbeiding og enkelte funksjoner er ikke aktive ennå. Bilder av noen arter er derfor ikke tilpasset visning på mobiltelefon inntil videre. Uthevet RØD- skrift er LINKER som kan klikkes på.