Foto: Ivar Heggelund

Purpurkarse      Braya glabella ssp. purpurascens  syn. B. purpurascens  

Purporbadvvut
Purpurkrassing
 
Puna­lidukki
 
Purplish Braya
 

Korsblomstfamilien  Brassicaceae

Kategori - sterkt truet EN

Braya - Etter den fransk-tyske naturgranskaren Francois Gabriel de Bray (1765-1832).

purpurascens - Som blir purpurrød.

Høgde: 3- 7 cm

Nordkapp

Dato:   14. 07.07        
Høgde o. h:  210 m 

Svært sjelden art som bare vokser noen få steder i Nordkapp kommune. Nærmeste forekomster er på Svalbard og i Ural. Fredet!  

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv