NORDAFLORA      Home      Nettflora             Index to families   Nellikfamilien       Caryophyllaceae
   Rød jonsokblom  Silene dioica  (L.) Clairv.

Synonym: Lychnis dioica L., Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ., M. rubrum (Weigel) Garcke, M. silvestre (Schuhr) Röhl
 Ruksesluffellaš
Rödblära
Dag-Pragtstjerne
Puna-ailakki
Dagstjarna
Red Campion
Rote Lichtnelke

Silene - Oppkalt etter Silen, følgjesvenen til Bacchus. Plantenavn hos Migjenhias Lobe-bus, 1576, 
dioica
- Som bor i hvert sitt hus, særbo

Boreal, montane / Eurasian

Høgde: 20- 60 cm

Vanlig i heile landet
 
Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: