Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families Vierfamilien Salicaceae      Pilefamilien, Malpighiales
 
Istervier Salix pentandra L., 1753
 
Jolster Halava  Femhannet Pil   Bay Willow Lorbeer-Weide
Salix - Latinsk navn på vier og pil hos Cato, d. 149 f.Kr.,
pentandra
- Med fem pollenbærere.                                   
  
  Linker til arten Den virtuelle floran
Wikipedia
    
Istervier  står nær de pilearter som dyrkes som prydbusker og den kan derfor kanskje regnes som vår fornemste viltvoksende vierart her i nord. Den er ganske vanlig i Troms, men sjeldnere i Finnmark. Nordpå vokser den oftest fåtallig og som enkelt trær med god avstand til neste eksemplar. Lettest er den å identifisere  om høsten da den er den eneste vierarten som har "gåsunger" på den tida. Istervier er en busk eller et tre som kan bli mer enn 10 meter høyt.
Bladene er tykke, glatte, litt fettglinsende, lansettformete eller elliptisk spisse med små tenner langs kanten. Ved bladets basis er det 5-6 små, grønne kjertler.

Istervier vokser i skoglier, flomskog og sumpkratt, på fuktig myr, grus og torv, gjerne ut i vannet. Den er også plantet som prydbusk.

Opprinnelig fra Nord-Europa, Nord-Asia og Kaukasus. Utbredelsen er Sibir, Kaukasus og Europa. I Norge mangler den på Vestlandet. 
Sted: Rotsundelv, desember 08
Høgde over havet: 3m