Nordaflora

 

 

Ny sibirnattfiol lokalitet i Nordreisa

 

Sibirnattfiol Lysiella oligantha er nasjonalpark kommunens offisielle verneart. Denne lille sjeldne orkideen har Nordreisa fått i oppdrag å verne om.

Dette skjøtter kommunen vel med i år å kunne dokumentere en ny lokalitet for arten, ca 4 mil nord for de kjente forekomstene på Javreoaivvit.

 

Det var Oleif Jonsen som i 2012 fant sibirnattfiol i ei steinur på Lullisfjell like nord for Storslett. Voksestedet var eiendommelig med at det lå på ei steinblokk og planten hadde bare en halvliter jord til disposisjon. Likevel var det vekstgrunnlag for et storvokst flott eksemplar i blomst og flere sterile planter rundt dette. Johnsen har trolig  også sett planten på et annet sted tidligere, noen hundre meter fra det siste funnet, og han vil prøve å gjenfinne dette.

 

Nattfiol Platanthera bifolia, ny art for kommunen funnet i Oksfjord

Arten ble funnet av Stein Erik Lunde ved E6 i Oksfjord i Nordreisa. Ett staselig eksemplar av arten sto i veigrøfta og var lett å observere fra sykkel i fart. Det ble tatt bilder og notert koordinat for planten. En tid senere var nattfiolen blitt skadet av kantslåmaskinen.

 

I H    2012.09.10