NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Nuortagáiskkit Idänimarre
Storburknefamilien Athyriaceae

Finntelg
 Gymnocarpium continentale
Gymnocarpium - Avgresk gymnos, naken, og
karpos, frukt (dvs. uten slør), 
continentalis - Som hører til inne på kontinentet.Bare i Finnmark, rødlistet CR

Finntelg vokser i krattskog i basisk jord.
Var fryktet utgått etter neddemninga av Alta/ Katokeino vassdraget, men er gjenfunnet.

Hybrider er funnet i Reisadalen i Troms.

Sporehushopene (sori) er helt sirkelrunde
og mangler slør (indusium).

Svært sjelden

Høgde: 10 - 30 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:

Arter som ligner: fugletelg, kalktelg.
Andre arter på bildet:

Bilde 1

Bilde 22009. 06. 22