Nordaflora
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca - ny for Troms fylke


I følge tilgjengelig litteratur (2011) er mellomblærerot ikke funnet i Troms fylke tidligere. Nærmeste voksested er i Kautokeino, ca 8-9 mil fra det nye funnstedet i Reisadalen.

Den 18. juli 2011 var Stein Erik Lunde ute på ei sumpet myr for å fotografere blystarr. I en vannpytt oppdaget han en blærerot art med avvikende blomsterform. Etter gransking av broddtenner og bladflikker i stereolupe, samt blomsterformen, er arten bestemt til mellomblærerot
Utricularia ochroleuca.

Lokaliteten ligger på den nordlige delen av Svartfossfjellet i Reisadalen. Høyden over havet er ca 125 m og over elvenivået ca 45 m. Arten ble også funnet på ei anna myr like ved. Denne ble ikke nærmere undersøkt.
Mellomblærerot er enklest å bestemme når den er i blomst og for at blomstring skal finne sted trengs det noen sammenhengende varme sommerdager. Sommeren 2011 hadde flere slike varmeperioder og det førte til at blærerota blomstret villig i Reisadalen. Blærerotartene ble dermed også lettere å lokalisere.

Småblærerot
Utricularia minor er ganske vanlig i området, mens storblærerot Utricularia vulgaris tidligere bare hadde en kjent lokalitet. De siste år har Stein Erik Lunde funnet nye lokaliteter for storblærerot ved Svartfoss og ved Kirkestilla. Begge steder i lavtliggende vann hvor Reisaelva flyter inn i flomperiodene. Storblærerot er hittil ikke funnet i blomst, men på grunnlag av antall brodder og formen på bladflikkene, samt opptil 1 meter lange skott, er bestemmelsen ganske sikker.

De mange nye funn de siste årene viser at det fortsatt er områder som trenger å bli nærmere undersøkt i Reisadalen.
 
   I H 2012.09.09