NORDAFLORA      Home                Index to families      Snellefamilien    Equisetaceae
  Myrsnelle  Equisetum palustre


Jeaggehoašša
Kärrfräken
Kær-Padderok
Suokorte
Myrelfting  
Marsh Horsetail
Sumpf-Schachtelhalm

Equisetum - Av latin equus, hest, og seta, tagl. navn på åkersnelle hos
Plinius, d. 79,
palustre - som veks på myr

Boreal / Circumpolar

Høgde: 10 - 80 cm

Vanlig i hele landet på våte seder og i vann. Kan variere i antall greiner og kan være helt uten, likt elvesnelle.
NB !  GIFTIG
Må ikke forveksles med åkersnelle.
Myrsnelle er giftig og er spesielt farlig for store beitedyr (kyr og hester).
Gris og småfe tåler planten bedre.
Dato:  2004         
Voksested  Rotsundelv         
Høgde o. h:  3 m
Arter som ligner: Åkersnelle, elvesnelle

Skillekarakterer

10.09. 2004 Ivar Heggelund